01
Čvn

Nové technické řešení při navrhování a údržbě silnic s využitím systému STRATOS

31.03.2005
/Tisková zpráva Den Braven/

Správná volba zdánlivých detailů realizované stavby, resp. při pokládce asfaltových „koberců“ silnic a dálnic vede k efektivnímu prodloužení životnosti stavebního celku a hlavně k nemalé úspoře finančních prostředků vynakládaných z důvodů následných zbytečných oprav a dodělávek. Vede jednoznačně ke spokojenosti investora (zákazníka), což je zárukou získání další zakázky.

Během letošního roku začala firma Den Braven Czech and Slovak s.r.o. aktivně nabízet silniční systém STRATOS (Antistress Road Systém – ARS) italské firmy ISOLTEMA, která se zabývá výrobou široké škály bitumenových pásů, těsnění a materiálů pro stavební účely. Získala také její výhradní zastoupení pro distribuci systému STRATOS po celé České a Slovenské republice.

Systém STRATOS je postavený na jednoduchém užití speciálních bitumenových pásů, které jsou určeny pro vkládání do přechodů, spojů a styků různých ploch vozovky, např. asfalt – asfalt, asfalt – beton či asfalt – kov kde zamezují tvorbě prasklin, pronikání vegetace, vody a následnému destrukčnímu mrazovému cyklu. Systém STRATOS je rozdělen do dvou částí a to do první: STRATOS ARS 1 určený pro vkládání pásů při pokládce nového asfaltového svršku nebo při lokálních plošných opravách, např. po opravě kanalizace apod. Druhou skupinu tvoří systém STRATOS ARS 2 určený pouze pro opravu trhlin, prasklin a obnažených spojů do šířky až 50 mm bez délkového omezení. Pro aplikaci obou systémů není potřeba žádného speciálního složitého stroje nebo zařízení, které by celý proces neúměrně prodražovalo. Systém STRATOS lze velmi jednoduše implantovat do již standardně zavedeného technologického postupu jednotlivých realizačních firem při pokládce nebo opravě silnic.

STRATOS ARS 1 je elasticko – plastický bitumenový pás modifikovaný termoplastickými eleastomery typu SBS-R o šířce 10 mm, délce 5 m a různých výškách volitelných dle finální vrstvy asfaltu v rozměrech 30, 40, 50 a 60 mm. Pás ARS 1 se ručně klade mezi stykové plochy nového asfaltu a betonových obrubníků či odvodňovacích roštů, sběračů nebo kovových korpusů kanálů apod. nebo mezi nový asfalt a starou původní vrstvu (lokální opravy) nebo v obecném případě mezi jakékoliv stykové prvky silnice, kde je zapotřebí zachovat roztažnost a usazení, tak aby nedocházelo k tvorbě prasklin a dalšího poškození. Výška pásu ARS 1 se volí cca 10 mm nad plánovanou výšku svrchního asfaltu.

Výhody systému STRATOS ARS 1:
· jednoduchá aplikace bez zvláštních strojů a nástrojů
· vysoká přilnavost ke stavebním materiálům – samolepící
· vysoká rozměrová stabilita
· netaje při vysokých teplotách
· nelepí se na pneumatiky vozidel
· zabraňuje tvorbě prasklin a trhlin ve stykových plochách
· zabraňuje vnikání vody a následnému destruktivnímu mrazovému cyklu
· zabraňuje prorůstání vegetací a kořenů díky patentované přísadě PREVENTOL TM Bayer ©
· není toxický, neuvolňuje žádné toxické výpary

STRATOS ARS 2 je elasticko – plastický bitumenový pásek modifikovaný termoplastickými eleastomery SBS-R a rychle vaznými pryskyřicemi o tloušťce 4 mm, délce 25 m a šířce 30, 40, 50 a 100 mm, která se volí v závislosti na šířce praskliny ve vozovce. Pás ARS 2 se pokládá na praskliny, přechody a stykové vrstvy ve vozovce pomocí jednoduchého vozíku.
Eliminuje vnikání vody a nečistot do prasklin, čímž zabraňuje další destrukci vozovky praskáním, bobtnáním, ztrátě přídržnosti v důsledku mrazových cyklů. Pásy se dají libovolně napojovat nebo řezat běžným odlamovacím nožem. Podmínkou pro úspěšné položení – opravy prasklin je minimální teplota + 15 °C, povrch musí být zbaven hrubých nečistot, olejů a prachu. Při nižších teplotách použijte penetrační prostředek PRIMER S19, kdy pás je možné položit ihned po zaschnutí penetrace. Okamžitě po pokládce může být provoz obnoven s ohledem na bezpečnost pracovníků vykovávající dokončovací obslužné práce. Upozornění: systém STRATOS ARS 2 není určený pro opravy asfaltových pěších zón nebo chodníků, pouze pro silnice a dálnice.

Výhody systému STRATOS ARS 2:
· jednoduchá aplikace pomocí aplikačního vozíku
· nenáročnost na obsluhu a počet pomocné personálu
· aplikace za studena, snižující riziko úrazu popálením
· vysoká přilnavost ke stavebním materiálům – samolepící
· okamžitě použitelný, minimální dopravní omezení
· netaje při vysokých teplotách
· nelepí se na pneumatiky vozidel
· zabraňuje opětovnému vnikání vody a následnému destruktivnímu mrazovému cyklu
· není toxický, neuvolňuje žádné toxické výpary

Výše uvedené údaje a schémata mají za úkol seznámit čtenáře se základními parametry a údaji o nových moderních systémech péče o vozovku. Podrobnější údaje, instruktážní CD-ROM a další údaje si vyžádejte u firmy Den Braven.