Road technologies s.r.o., Krnov
Pondělí - Pátek 07:00-15:00
+420 602 508 910

Canader-MIX

Je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitostí (0 – 8 mm) a pojiva z ředěného asfaltu CANADER ARLet s přísadou aditiva I.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Products, Inc.

Popis

CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti /0-8mm/ a pojiva z ředěného asfaltu CANADER ARLet s přísadou aditiva I.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Products, Inc.

Použití směsi:

Výrobek je určen pro provádění výsprav výtluků pozemních komunikací, chodníků, ploch, pro opravy překopů po inženýrských sítích, výškové úpravy uličních armatur a pro další práce malého rozsahu prováděné zejména na delší vzdálenosti. Studenou asfaltovou  směs je možno aplikovat  v zimním období  (prosinec-únor) za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky od +5°C do –10°C. Pozor! Výrobce nedoporučuje při záporných teplotách směs nahřívat hořákem, neb dochází k znehodnocování směsi. Pro lepší zpracovatelnost doporučuje výrobce směs ponechat cca 12 až 24 hodin před použitím v temperovaném prostředí  / zatepleném skladu, na korbě vozu v temperované garáži /. Vzhledem k tomu, že směs do úplného vytvrdnutí zůstává plastická, nedoporučuje výrobce její použití do prostor pojížděných vysokozdvižnými vozíky a jiných prostor s extrémně namáhanými povrchy. Při opravách překopů vozovek je třeba dodržet původní konstrukční tloušťku vozovky. Směs není vhodné používat na opravy větších ploch nad 1 m2  a při aplikaci směsi v tloušťce 3-5 cm na štěrk. Při aplikaci za teplot +5°C, zejména pak za vysokých letních teplot zůstává směs dlouho plastická a je proto nevhodná k použití. Za těchto klimatických podmínek je vhodné použít teplou asfaltovou směs.

Hlavní zásady pro aplikaci směsi :

1/  Výtluky, překopy není třeba předem upravovat frézováním, zasekáváním hran a spojovacím nátěrem pro zvýšení přilnavosti.

2/  K dosažení požadované kvality je třeba místa určená k opravě řádně vyčistit a zbavit prachových částic.

3/  Následně lze směs položit a zhutnit. CANADER-mix lze aplikovat ve vrstvě do max. tloušťky vrstvy 50 mm s následným řádným zhutněním. Při provádění oprav hlubších výtluků, nebo při opravách překopů je nutno směs pokládat po vrstvách tloušťky max. 50 mm s následným řádným zhutněním každé vrstvy. Při aplikaci poslední vrstvy je důležité navýšení směsi před zhutněním o 20 až 30 mm nad okolní povrch. Při opravách překopů je třeba směs aplikovat v tloušťce stávající konstrukce vozovky, minimálně však v tloušťce 100 mm

4/  Po provedení opravy není třeba provádět žádné další úpravy jako frézování pracovní spáry se zálivkou, či nátěr pracovní spáry. Ředidlo přidávané do pojiva naruší okolí opravovaného místa a dojde k dokonalému vodotěsnému spoji.

Výroba směsi :

Kamenivo je ve výrobním procesu na obalovně zbaveno vlhkosti a  obaleno pojivem. Směs je expedována volně ložená, nebo v PE pytlích s potiskem, buď jednotlivě  /25 kg/ nebo na paletách v počtu 40 ks pytlů, t. j. 1 tuna. Výroba probíhá dle technologického postupu stanoveného kanadským dodavatelem technologie dle kanadských norem podle průkazných zkoušek v certifikovaném systému jakosti QMS a BOZ. Na výrobek je vydáno Stavebně technické osvědčení, Výrobkový certifikát a Certifikát systému řízení výroby. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled na výrobu. Průkazné zkoušky vydává akreditovaná laboratoř TPA ČR, s. r. o. zkušební laboratoř Brno. Kontrolní zkoušky hotové směsi provádí akreditovaná laboratoř  TPA ČR, s. r. o. v místě. S výrobkem je dodáváno prohlášení o shodě a na webu www.betonserver.cz/brnenska-obalovna-chrlice  lze  získat potřebné doklady jako bezpečnostní list a další.

Skladování :

Volně loženou i pytlovanou směs lze skladovat 6 měsíců ode dne výroby.

Záruka:

Při aplikaci směsi dle pokynů výrobce je záruční doba 24 měsíců.

Životnost provedených oprav :

Při správné aplikaci směsi dle pokynů výrobce, je životnost oprav shodná s životností oprav prováděných teplou asfaltem obalenou směsí. Při zpracování nedochází ke znehodnocení směsi vlivem úbytku teploty při provádění drobných oprav, zejména na větší vzdálenosti, jako je tomu u teplé asfaltem obalované směsi.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Technická dokumentace

Další informace

Obal

pytel

Hmotnost

25 kg

Barva

černá