Road technologies s.r.o., Krnov
Pondělí - Pátek 07:00-15:00
+420 602 508 910

Produkty

Penetrační nátěr PRIMER K

Penetrační nátěr Primer K je určen pro přípravu podkladu před použitím plastické zálivkové hmoty za horka Börfuga DS. Zajišťuje dobré spojení zálivky s původním povrchem. Před použitím zálivky nechte penetrační nátěr zaschnout.

Popis

Penetrační nátěr Primer K je určen pro přípravu podkladu před použitím plastické zálivkové hmoty Börfuga DS. Zajišťuje dobré spojení zálivky s původním povrchem. Před použitím zálivky nechte penetrační nátěr zaschnout. Primer K je rychleschnoucí penetrační nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro asfaltové produkty a izolační látky. Primer K má velmi dobrou přilnavost na připravených asfaltových, betonových a kovových plochách.

Penetrační nátěr s rozpouštědly PRIMER K:

  • na zalití betonových a asfaltových spár
  • na zalití i kolejnicových spár
  • umělohmotná penetrace

Penetrační nátěr musí tvořit na ploše celoplošný krycí film. Primer K se nanáší štětcem nebo jinými vhodnými nástroji ve stejnoměrné slabé vrstvě na boční hrany spáry. Přitom je třeba dbát na to, aby byla spára čistá a suchá. Nanesená penetrace musí být před dalším postupem oschlá popř. odvětraná (při zkoušce prstem nesmí být již stíratelná). Penetrace slouží jako přilnavý most. Má úlohu vázat zbytky prachu, které ulpí na všech plochách a vytvářet trvale pevné ukotvení mezi zkosenou hranou a výplní spáry.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Technická dokumentace

Další informace

Obal

plechový kanystr

Objem

25 litrů

Barva

černá

Pokyny

Příprava spáry pro BÖRFUGA DS – ZA HORKA ZPRACOVATELNÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Spáru vyčistíme stlačeným vzduchem nebo kartáčovacím strojem, zároveň musí být dbáno na oddělení čistících a zálivkových prací. Aby bylo dosaženo předepsané přilnavosti zálivkové hmoty na stěnách, je nutno spáru, kterou je třeba zalít, napenetrovat odpovídající penetrací až k vrchní hraně. Doporučujeme po obou stranách natřít 1 cm široký pás na vozovce ( přilnavost až na hranu ). Penetrace má za úkol vázat ve všech spárách ulpívající prach a vytvořit přilnavou vrstvu, která se spojí s nanesenou zálivkovou hmotou, a tak zaručí spojení s podkladem. U proříznutých spár a škvír toto také doporučujeme. Ošetření proříznutých spár a škvír teplým vzduchem není více nutné.

Zalití spáry – Ošetřená spára by měla být zalévána jen za suchého počasí. Při zálivce dbejte následujících bodů:
1. spáry, které je třeba zalít, by měly mít teplotu povrchu min. +5°C
2. spáry musí být bez prachu a vysušené
3. nanesená penetrace musí být zaschlá ( zkouška prstem )
4. zálivkové práce provádět vhodnými zálivkovými pomůckami (přístroji); v praxi se osvědčily úzké, hranaté zalévací konve s velkými držadly a prodlouženým hrdlem.
5. zálivkové hmoty musí mít při zalévání předepsanou teplotu; při nižší teplotě se zmenšuje množství zálivkové hmoty a hmoty nevyplní spáry úplně; vzniká nebezpečí tvorby dutin, které se pak při provozu propadnou ( průnik vody do spodní stavby ).
6. vychladlé zbytky by se již neměly používat ( dutiny v zálivce ).
7. protože při chladnutí dochází ke zmenšování objemu zálivkové hmoty, měla by zálivka probíhat ve dvou pracovních krocích; bezprostředně po ztuhnutí první zálivky následuje druhá zálivka, přitom pracovní postup zorganizovat tak, že druhá zálivka je nanášena na ještě lesklý, čistý povrch první zálivky. I při druhé zálivce je nutno dbát na to, aby teplota při zpracování neklesla , aby byla zajištěna homogenost spojení.
8. za horka zpracovatelné zálivky na betonových vozovkách provést tak, aby se vytvořila vanovitá prohlubeň min 1 mm nebo nejvýše 6 mm pod povrchem vozovky; u neskosených hran spár zabránit jejich přelití.