Road technologies s.r.o., Krnov
Pondělí - Pátek 07:00-15:00
+420 602 508 910

Stratos-ARS 1

RoadTech > ARS > Stratos-ARS 1

Kde se rozdílné vrstvy, vytvářející povrch silnice, setkávají, tam se vyžaduje expanzní spoj, který zaručí správný spoj mezi vzájemně spojenými přilehlými prvky. Naše řešení zabraňuje tvorbě trhlin a následné infiltraci vody do podloží silnice a drolení živičného mixu na povrchu. Navíc preventivně brání růstu kořenů plevele.

ARS 1 je samolepicí elasto-plastická páska vyrobená z živice modifikovaná termoplastickými elastomery typu SBS-R, extrudovaná, předem tvarovaná. Používá se pro kolmý spoj mezi prvky povrchu silnice – živičnou směsí, betonem, ocelí – které dovolují roztažnost a usazení, aniž by se tvořila poškození a praskliny.

Charakteristika:

 • Jednoduchá a rychlá aplikace nevyžadující stroje;
 • Aplikovatelný za studena na všechny povrchy a materiály běžně používané ve stavebnictví;
 • Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům – samolepicí;
 • Zamezuje infiltraci vody do podloží silnice a drolení živičného mixu na povrchu;
 • Zamezuje veškeré formě růstu rostlin a prorůstání kořínků;
 • Obsahuje látky působící proti prorůstání vegetace;
 • Nevyžaduje vysoce kvalifikovaný personál;
 • Nelepí se k pneumatikám;
 • Netaje při vysokých teplotách;
 • Zachovává vynikající rozměrovou stabilitu;
 • Není toxický, neuvolňuje žádné toxické výpary;

Použití

 • Spojný kus mezi různými prvky okrajů, které tvoří nerovnost na povrchu silnice;
 • Mezi starým a novým živičným povrchem při údržbě silnic a opravách;
 • Mezi živičnou směsí a betonovými prvky (obrubníky anebo silniční vpustí);
 • Mezi živičnou směsí povrchu a obrubníky jako funkčními prvky;
 • Jako odvodňovací žlaby a rošty;

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Technická dokumentace

Jsme výhradní distributor silničního systému ARS (Antistress road system ARS) pro ČR a SR.
Efektivní technické řešení při údržbě silnic.

Hledáte férového partnera pro vaše další stavební práce?

Parťáci pro Vaše silniční stavby, opravy a údržby komunikací.

Podklady

Příslušné povrchy musí být hladké, suché, bez mastnoty a prachu nebo nečistot a vlhkosti. V případě spojování existujícího asfaltu nebo betonových struktur musí být nejprve provedeno zaříznutí, aby byly zajištěny čisté přímé okraje.

Aplikace

Páska ARS 1 se volí s ohledem na to, že musí být připevněna vertikálně na spojnou plochu a musí být asi o 10 mm výše než horní povrch asfaltové vrstvy, která se bude nanášet. Např. pokud očekáváme 30 mm silnou horní vrstvu povrchu, musí být profil ARS 1 nejméně 40 mm vysoký. Sloupněte krycí papír z pásky, zajistěte pevným přitlačením na místo. Srovnejte vozovku horkým živičným asfaltem dle specifikace a postarejte se, aby nepřetáhl nebo nepoškodil pásek. Spojte asfalt pečlivě tak, aby se pásek v rozpuštění a ztuhnutí spojil s přilehlými vrstvami směsi.

Pozn.: Pokud teplota klesne pod +15°C, lze aplikaci napomoci nahřátím povrchu za účelem zlepšení přilnavosti. Nedoporučuje se ohřívat ARS 1!!! Skladování ARS 1 při pokojové teplotě po 24 hodin před aplikací může také napomoci instalaci.

Upozornění

Není dovoleno ARS pásy nahřívat.

Těsnění záplat na silnicích

 • Seříznutí současného povrchu, aby se vytvořil rovný povrch s obsahem části poškozené živičné směsi
 • Odstranění a odvoz zbytkového materiálu z řezu na skládku
 • Vykopání a srovnání podkladu komunikace
 • Čištění a uhlazení instalačního povrchu
 • Položení nových souvrství komunikace (netkané geotextilie apod.)
 • Rekonstrukce podloží stabilizovanou směsí následným zhutněním.
 • Položení živičné emulzní vrstvy
 • Položení živičné směsi do zhutněné vrstvy dokud vrstva nedosáhne nejméně 30 mm od dokončené pojízdné vrstvy
 • Začištění hran
 • Instalace předem tvarovaného lepicího pásku ARS1
 • Instalace nosného a kompaktního povrchu.
 • Vizuální určení spojů, které se mají utěsnit
 • Vyčištění oblasti obklopující spoje, které se mají utěsnit
 • Při teplotě pod +15°C použit penetraci S19 na plochu, která se má utěsnit
 • Instalace těsnícího pásu ARS2 na spoje, které se mají utěsnit
 • Výrobek se usadí vlivem dopravního provozu

Poznámka: Pásek ARS1 bude volen dle tloušťky pochozí vrstvy a musí být projektován nejméně 10 mm od dokončeného povrchu

Spojování kontrolních poklopů technologických systémů: kanalizace, elektrické systémy, vodní potrubí atd.

 • Vyčištění inspekčního povrchu vodovodního zařízení
 • Uhlazení živičné směsi na povrchu
 • Položení vrstvy živičné emulse
 • Položení živičné směsi do zhutněné vrstvy dokud vrstva nedosáhne nejméně 30 mm od dokončené pojízdné vrstvy
 • Instalace rámů poklopu
 • Čištění okrajů rámů
 • Instalace předem upraveného lepicího pásku ARS1
 • Instalace okrajů a zkompaktnění povrchu

Poznámka: Pásek ARS1 bude volen dle tloušťky pochozí vrstvy a musí být projektován nejméně 10 mm od dokončeného povrchu

Těsnění po výkopech pro technologické systémy kabeláže

 • Paralelní zaříznutí existujícího povrchu řezací pilou
 • Odstranění a odvoz zbytkového materiálu z řezu na skládku
 • Povinný výběr z výkopu v požadované šíři pro umístění zařízení
 • Tvorba pískového lože
 • Instalace technologických zařízení
 • Dokončení pískového lože dokud není kabeláž plně zakryta
 • Instalace indikační pásky (např. pozor el. vedení apod.) nebo chrániček
 • Nalití betonové směsi dokud není dosaženo hladiny živičné směsi
 • Čištění a uhlazení nalitého povrchu
 • Položení živičné emulzní vrstvy
 • Položení živičné směsi do zhutněné vrstvy dokud vrstva nedosáhne nejméně 30 mm od dokončené pojízdné vrstvy
 • Začištění hran
 • Instalace předem tvarovaného lepicího pásku ARS1
 • Instalace nosného a kompaktního povrchu

Poznámka: Pásek ARS1 bude volen dle tloušťky pochozí vrstvy a musí být projektován nejméně 10 mm od dokončeného povrchu

Těsnění spojů mezi chodníky v živičné směsi a betonovými obrubníky

 • spojte ARS 1 s obrubníkem tak, že horní hrana je nastavena cca 1cm nad koncovým povrchem
 • položte namáhanou stranu a spojte, aby byl zajištěn kompletní a trvalý spoj mezi novou vrstvou, ARS 1 a okrajem.

Poznámka: Pásek ARS1 bude volen dle tloušťky pochozí vrstvy a musí být projektován nejméně 10 mm od dokončeného povrchu

Mohlo by Vás zajímat …

Stratos-ARS 1

ARS 1 je samolepicí elasto-plastická páska vyrobená z živice modifikovaná termoplastickými elastomery typu SBS-R, extrudovaná, předem tvarovaná. Používá se pro kolmý spoj mezi prvky povrchu silnice – živičnou směsí, betonem, ocelí – které dovolují roztažnost a usazení, aniž by se tvořila poškození a praskliny.

Stratos-ARS 2

Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery „SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní ukončení a utěsnění prasklin na silnicích a pro prevenci pronikání vody do podkladu silnic a dálnic.

Hledáte férového partnera pro vaše další stavební práce?